You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "First grammatical treatise"

Svaret på denna fråga har hittills varit ‘ja’. Det mest välkända exemplet på denna betydelse återfinns i den Första grammatiska avhandlingen (ca 1150), där författaren argumenterar för att anpassa och utöka det latinska alfabetet för att uppnå ett grafofonemiskt precist skriftsystem som lämpar sig för fornisländskan. Han säger då till sin tänkta motpart att eigi […]

[ Continue reading ... ]