You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Discovery"

Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Detta gäller inte minst de […]

[ Continue reading ... ]

The Skåäng stone (KJ 85) is one of Sweden’s most remarkable rune stones with its brief inscription in the older futhark and its considerably longer Viking-Age inscription from the 11th century. The inscription with the Viking runes is known since 1830 while the older one was discovered during a visit by Hans Hildebrand in 1866. […]

[ Continue reading ... ]

While the oldest runic inscription in Thorsbjerg has been found on a dendrodated object from AD 164, nothing prevents the barbaric script imitations from representing a continuous tradition that existed alongside Latin, Greek and runes well into the 4th century AD. The find of a 4th century barbaric gold coin imitation with a partially legible […]

[ Continue reading ... ]