UPPSKJUTEN Ninth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions

Tid: 2020-09-02–2020-09-06, Hela dagen

Det nionde internationalla symposiet om runor och runinskrifter var planerat att genomföras 2–6 september 2020 på Akademie Sankelmark i närheten av Flensburg i Tyskland. Konferensen skjuts upp till 2021. Nytt datum meddelas senare.

Konferensens tema är ”Funktionen runischer Schriftlichkeit 200 A.D. – 1500 A.D.: Textsorten und kulturhistorische Kontexte”.

Till konferensens webbsida.

Lämna en kommentar